Trajectòria

Des de la fundació, TTA ha dedicat tots els seus esforços en la consecució d’un canvi en la manera d’utilitzar l’energia, en la substitució dels combustibles fòssils i nuclears per energies renovables, i també a transformar els criteris de disseny dels edificis perquè tendeixin a una autonomia energètica i a fer possible l’accés universal a l’energia elèctrica en les zones més desafavorides.

Durant aquests anys, TTA sempre ha estat a l’avantguarda en el sector de les energies renovables, i amb el seu lideratge ha contribuït a la creació d’un marc favorable per a la generació d’energia elèctrica neta.

A Espanya, TTA va fer alguns dels primers projectes arquitectònics bioclimàtics, va promoure els primers programes d’electrificació rural fotovoltaics, muntà els primers sistemes de calefacció i aigua calenta centralitzats amb comptadors d’energia individuals i suport solar, va dissenyar el primer gran edifici amb integració fotovoltaica en façana, projectà les primeres instal•lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica i contribuí a desbloquejar les reticències de les companyies elèctriques a l’hora de rebre i pagar l’energia elèctrica renovable distribuïda.

Els primers programes d’electrificació rural mitjançant la tecnologia fotovoltaica es van fer en el marc de diversos projectes d’investigació i desenvolupament finançats per la Comissió Europea i institucions espanyoles. Aquests programes es van dur a terme en zones muntanyoses i aïllades de dins l’Estat. En aquest període, TTA desenvolupà una tecnologia pròpia de gestió, regulació i transformació de l’electricitat adaptada a instal•lacions individuals i col•lectives.
 
L’experiència adquirida en aquests projectes, juntament amb la tecnologia desenvolupada, van ser aplicades més endavant, a nivell internacional, en projectes finançats i avalats per l’ICAEN, l’AECID, EuropeAid, Banc Mundial, entre altres.

Actualment, TTA compta amb una sòlida experiència internacional i ha dut a terme nombrosos projectes a la majoria de regions del món: Europa, Amèrica Llatina, Àfrica, Orient Mitjà, Oceania i, més recentment, Àsia. En el marc dels projectes de cooperació internacional, es pot destacar un dels primers que es va implantar a les Illes Galápagos, Equador, que consistí en l’electrificació de l’illa de Floreana amb energies renovables (solar fotovoltaica i eòlica), tant a la població principal (microxarxa solar híbrida), com als habitatges aïllats.

En l’àmbit del desenvolupament tecnològic, Trama TecnoAmbiental va guanyar el premi de tecnologia de l’agència Eurec 2001 pel “concepte, producte i sistema innovador que contribueix de manera significativa a la utilització efectiva de les energies renovables”, i és titular de patents espanyoles i europees.

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2022 Trama TecnoAmbiental