Formació especialitzada

L’extensa experiència de TTA en energies renovables i eficiència energètica li permet aportar en aquests programes de màster que dirigeix, o en els quals els seus experts exerceixen com a docents, el propi coneixement pràctic en la realització de projectes reals.

“La importància i el reconeixement que la sostenibilitat energètica ha adquirit en el context actual de crisi politicofinancera i consens sobre la (in)seguretat nuclear, exigeix la promoció d’espais per a un debat i una exploració qualificada de solucions viables amb la nostra societat; en aquest espai, la contribució a la preparació de professionals del present i el futur és una aportació apassionant i vital per a TTA.”

PROJECTES

Training paths on innovative Building Integrated Photovoltaic Technology (BIPV) technology in Catalonia Region

Spain

ASCAME | Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry
2016

L’ "Associació de les Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani" (ASCAME) va introduir el procediment: de formació Enfocada a la Tecnologia Fotovoltaica integrada en Edificis Innovadora (Building Integrated Photovoltaic Technology-BIPV) a Catalunya. La formació va serorganitzada en el marc del Projecte europeu MED Foster a "El foment de la tecnologia solar a la zona mediterrània -, pel Programa ENPI- CBC MED Cross-Border Finançat Cooperació a la Mediterrània". Aquesta Formació d’una Durada de 30 hores. Sobre la instal•lació de plantes fotovoltaiques va ser impartida per Experts de TTA a un grup d’un totral de 80 persones de les Nacions Unides, integrat per Estudiants, Dissenyadors i instal•ladors. TTA i Solartys van ser seleccionades per portar un terme aquesta activitat, que va tenir lloc del 4 al 15 d'abril de 2016, a la seu dels Salesians de Sarrià a Barcelona. L'últim dia: de formació es va dedicà a Una visita a la planta FV a La Fàbrica del Sol a Barcelona. El contingut del curs: de formació es va basar en el doucment "Normes Sobre la Integració de l'Energia Fotovoltaica en Edificis en l'àrea de la Mediterrània", redactat per un equip d'Experts d'Itàlia, Egipte, Tunísia, Espanya, Líban i Jordània (Descàrrega gratuïta a: www.fosterinmed.eu). El propòsit dels cursos era l'Aprenentatge d'habilitats específiques en Integració Arquitectònica, estètica i funcional de la generació fotovoltaica en els edificis, la qual permet que un sector dels professionals de l'Energia Solar explotar Noves Oportunitats en el Mercat, tenint en compte el marc regulador, els incentius financers i econòmics, així com les solucions tècniques innovadores per al mercat. La Missió principal d'ASCAME és promoure la Cooperació Nord - Sud de la Mediterrània, la Integració regional, especialment per mitjà de la Consolidació de les PIMES, i La Promoció de Sectors clau de Com és el de l'Energia Fotovoltaica Solar.

Curs de capacitació pràctica regional sobre tecnologies d'energia renovable per a la electrificació rural (mini-xarxa, les plantes híbrides RE)

Chad

ECREEE / ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency
2015

TTA va coordinar la logística i va dur a terme aquesta capacitació pràctica  dee 3 dies per millorar la comprensió dels agents públics i privats sobre el potencial de les mini-xarxes rurals. Les sessions van cobrir els diversos processos d'una mini xarxa sostenible i fiable: des de la comprensió de les particularitats de cada cas (perfil de càrrega, l'àrea d'accessibilitat, etc.) per al disseny d'un pla d'operació i manteniment correctiu i preventiu.

El programa de formació van incloure sessions de 2 dies a N'Djamena i 1 dia per a una visita tècnica al lloc de Douguia, una comunitat rural electrificada recentment, per familiaritzar els participants amb una micro xarxa en funcionament. Totes les sessions i el material proporcionat van ser en francès. L’àmplia gamma de conferències donades van incloure els següents aspectes:

  • Formació teòrica en RE minixarxes
  • Estratègies d'eficiència energètica (per exemple, gestió de la demanda)
  • Avaluació de les dades bàsiques: la demanda d'energia i el potencial de font renovable (incloent exercici pràctic)
  • Disseny preliminar tecno-econòmica de mini-xarxes
  • Dimensionament
  • Les estratègies polítiques i d'inversió per a una implementació reeixida.

AFRETEP Taller Regional sobre “L’Electrificació rural sostenible”

Uganda

European Commission / JRC | Joint Research Centre Institute for Energy
2011

L' objectiu d'aquest contracte era donar suport a la tasca del CCI relacionat amb la preparació d'aquesta formació –taller AFRETEP d'una setmana a Uganda que es va realitzar a l'octubre de 2011.
El taller formava part del projecte titulat "suport científic i tècnic al desenvolupament energètic sostenible a l'Àfrica: l'electrificació rural, l'energia renovable i la comunicació". L'objectiu general del projecte era contribuir a comprendre el potencial de les opcions d'energia renovable a l'Àfrica per potenciar l'accés a l'electrificació a les zones rurals. Millorar la capacitació és una part important del projecte.
A més de participar i donar suport a la preparació del taller, el director de TTA va fer la sessió de formació d'un dia complet: "Electrificació rural sostenible: els problemes socials, econòmics i tecnològics per a l'aplicació de la generació distribuïda d'electricitat amb ER a l'Àfrica", que abasta diversos temes i aspectes sota els dos principals temes:

a) Participació en els costos d’inversió i el mesurament del consum elèctric: l creació d'un esquema financer sostenible i l'acceptació local de les microxarxes

b) Incorporació de generació fotovoltaica connectada a la xarxa en aplicacions públiques on la fiabilitat de la xarxa convencional és baixa.

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2022 Trama TecnoAmbiental