Clients

INTERNACIONALES

UNDP-GEF | Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)-Fond per el Medi Ambient Mundial (FNAM)
ONUDI | Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial
UNOPS | Oficina de Nacions Unides de Serveis per a Projectes
PNUMA | Programa de les Nacions Unides sobre Medi Ambient
UNESCO | Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
BM | Banc Mundial
BID | Banc Interamericà de Desenvolupament
COMISIÓ EUROPEA:
 • DG DEV – EuropeAid
 • DG ENERGY
 • DG RESEARCH
KfW Banco de Crédito per la Reconstrucció
IRENA | Agència Internacional d'Energia Renovable
OEA – OAS | Organización de los Estados Americanos
OLADE | Organización Latinoamericana de Energía
ICAEN | Institut Català d’Energia
ICE | Instituto Costarricense de Electricidad
Fraunhofer ISE | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
GIZ | German International Cooperation Agency
EDF | Electricité de France
CINER | Centro de Información en Energías Renovables
GENEC-CA | Comisariat à l’Energie Atomique
IEA | Agència Internacional de l'Energia
INES | Institut national de l’énergie solaire
GOVERNS NACIONALS O REGIONALS
PROMOTORS DIVERSOS
AGÈNCIES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL:
 • AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 • ACCD | Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament
ONGs | FUNDACIONS:
 • Intermón Oxfam | Fundación para el Tercer Mundo (España)
 • Medicus Mundi (España)
 • SEBA | Serveis Energètics Bàsics Autònoms (España)
 • TESE | Associação para o Desenvolvimento (Portugal)
 • Fundación IPADE (España)
 • Fundación Plan International España (España)
 • Mercy Corps
 • FRES | Foundation Rural Energy Services (Guinea Bissau, Mali)
 • Fundación Sur Futuro (República Dominicana)

NACIONALS:

 • Ajuntaments:
 • Consells comarcals:
 • Consorcis:
 • Diputacions:
 • Generalitats:
 • Agències:
 • Associacions:
 • Empreses:
 • ONG / Fundacions:
 • Instituts:
 • Universitats:

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2024 Trama TecnoAmbiental